Thành tích tiêu biểu

23/07/2014 | Lượt xem: 4060

- Được cúp khen tặng của Công ty CP XM Cẩm phả “Tiêu thụ suất sắc năm 2009”.

                                             

- Nhận bằng khen của Công ty CP XM Cẩm phả “Đạt thành tích tiêu thụ tốt năm 2013”.

- Là nhà phân phối clinker và xi măng lớn nhất của Công ty CP XM Bút Sơn.

- Là nhà phân phối clinker và xi măng lớn của các Công ty CP XM Tam Điệp, Hải Phòng, Bỉm Sơn, Hoàng Mai, Lam Thạch…

Đối tác & khách hàng