Dịch vụ

 • Dịch vụ trọng tâm

  Dịch vụ trọng tâm

  Dịch vụ trọng tâm của doanh nghiệp đi lên từ nghiệp vụ Logistics đã thu hút hơn 100 đơn vị vận tải thủy bộ,  Xem thêm

 • Vận chuyển đường biển

  Vận chuyển đường biển

  Ngành vận tải biển ra đời khá sớm so với các phương thức vận tải khác vì những tiện lợi mà nó mang lại, vận tải biển đã giúp khá nhiều đất nước trở nên giàu, mạnh vì lợi ích kinh tế mà nó mang lại.  Xem thêm

 • Vận chuyển đường bộ

  Vận chuyển đường bộ

  Vận tải đường bộ bao gồm vận tải ô tô, đường sắt. Vận tải ô tô có tính cơ động, linh hoạt và có thế hoạt động trên mọi địa hình  Xem thêm

 • Vận chuyển đường sông

  Vận chuyển đường sông

  sà lan đoàn đẩy, tự hành, pha sông biển S1 với các mức trọng tải từ 500 tấn đến 3.000 tấn/sà lan.  Xem thêm

Đối tác & khách hàng