Dịch vụ trọng tâm

14/07/2014 | Lượt xem: 3664

Dịch vụ trọng tâm của doanh nghiệp đi lên từ nghiệp vụ Logistics đã thu hút hơn 100 đơn vị vận tải thủy bộ,

là đối tác chiến lược của công ty TNHH Vĩnh Phước từ lúc thành lập đến nay như Tổng Công ty Vận tải thủy, các cảng biển( cảng Hải phòng, cảng Quảng Ninh…)  Là mắt xích trọng điểm trong chuỗi vận tải cả bằng đường bộ , đường sông và  đường biển, đặc biệt tham gia góp vốn để mở rộng đội xe, phương tiện sà lan, tàu biển.

Đối tác & khách hàng