Vận chuyển đường sông

07/01/2014 | Lượt xem: 2579

sà lan đoàn đẩy, tự hành, pha sông biển S1 với các mức trọng tải từ 500 tấn đến 3.000 tấn/sà lan.

         

-Sản lượng vận chuyển đáp ứng :

+/Clinker: 400.000 – 450.000 tấn/tháng ( với 150.000 tấn phương tiện quay vòng)

+/Xi măng: 120.000 tấn/tháng ( với 50.000 tấn phương tiện quay vòng)

Đối tác & khách hàng