Cement - Bag Type

TÊN SẢN PHẨM: Cement - Bag Type

HÃNG SẢN XUẤT: Công ty Xi măng Vincem Tam Điệp

Thông tin chi tiết

- Portland Cement, also known as OPC (Ordinary protland Cement):

                        + Cement CEM I 52.5N - PC50: 25kg bags and 50kg Bags packed in Sling type bag (2 tons/ bag), packed in Jumbo bag( 1,5 tons/ bag), and 25kg bags and 50kg bags inside a container.

                        + Cement CEM I 42.5N/R: 25kg bags and 50kg bags packed in Sling type bag(2 tons/bag), packed in Jumbo bag( 1,5 tons/bag), and 25kg bags and 50kg bags inside a container.


HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

Sản phẩm khác

Đối tác & khách hàng