Sản phẩm

Xi măng PC50-CEM 1 52.5 N

HÌNH ẢNH SẢN PHẨMBẢNG CHỈ TIÊU KỸ THUẬTBẢNG MÔ TẢ CHUNG
Xi măng PC50-CEM 1 52.5 N

Product: CEM I 52,5N   Tên Chỉ Tiêu Đơn Vị Phương Pháp Kiểm Tra EN 197:2000 Standard Cam Kết Chất Lượng   Thành Phần Hóa       Al2O3 % - 3.5 – 5.5 Fe2O3 % - 2.0 – 4.0 CaO % - min 57.0 MgO % - max 2.5 SO3 % max 4.0 max 3.0 Mất khi nung % max 5.0 max 5.0 Cặn không tan % max 5.0 max 5.0 Chloride % max 0.1 max 0.1 Thành Phần Lý       Ổn định thể tích (mm) max 10.0 max 10.0 Thời gian ninh kết       + Bắt đầu ninh kết (phút) min 80 min 80 + Kết thúc ninh kết (phút) - max 250.0 Cường độ nén       + 2 Ngày (N/mm2) min 20.0 min 20.0 + 28 Ngày (N/mm2) min 52.5 min 52.5          

Xem thêm

Cement - Bag Type

HÌNH ẢNH SẢN PHẨMBẢNG CHỈ TIÊU KỸ THUẬTBẢNG MÔ TẢ CHUNG
Cement - Bag Type

- Portland Cement, also known as OPC (Ordinary protland Cement):                         + Cement CEM I 52.5N - PC50: 25kg bags and 50kg Bags packed in Sling type bag (2 tons/ bag), packed in Jumbo bag( 1,5 tons/ bag), and 25kg bags and 50kg bags inside a container.                         + Cement CEM I 42.5N/R: 25kg bags and 50kg bags packed in Sling type bag(2 tons/bag), packed in Jumbo bag( 1,5 tons/bag), and 25kg bags and 50kg bags inside a container.

Xem thêm

Clinker rời

HÌNH ẢNH SẢN PHẨMBẢNG CHỈ TIÊU KỸ THUẬTBẢNG MÔ TẢ CHUNG
Clinker rời

Clanhke xi măng poóclăng thương phẩm CPC50. Các trị số 50 là hoạt tính cường độ của clanh-ke xi măng poóclăng thương phẩm tính bằng N/mm2.

Xem thêm

Xi măng portland PCB 40

HÌNH ẢNH SẢN PHẨMBẢNG CHỈ TIÊU KỸ THUẬTBẢNG MÔ TẢ CHUNG
Xi măng portland PCB 40

(Portland Cement Blending) theo tiêu chuẩn EN 197/ TCVN ( Xi măng rời CEM II 42.5N  ): Bao 25kg và bao 50kg đóng bịch Sling( 2 tấn/ bịch), đóng bịch Jumb ( 1,5 tấn/ bịch) và đóng bao 25kg và bao 50kg lưu container

Xem thêm

Xi măng portland PCB 30

HÌNH ẢNH SẢN PHẨMBẢNG CHỈ TIÊU KỸ THUẬTBẢNG MÔ TẢ CHUNG
Xi măng portland PCB 30

(Portland Cement Blending) (Xi măng rời PCB 30 CEM II 32.5N ). Bao 50kg đóng bịch Sling (2 tấn/ bịch), đóng bịch Jumbo( 1,5 tấn/ bịch).

Xem thêm

Đối tác & khách hàng